Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Giải thuật Bresenham
Mon Jun 24, 2013 11:27 pm by hangme

» host facebook
Mon Apr 02, 2012 2:26 pm by Admin

» Cyberlink PowerDirector 9 key full
Thu Mar 29, 2012 5:00 pm by Admin

» PowerDirector 10 Ultra
Fri Mar 23, 2012 6:15 pm by Admin

» Mảng - Nhập mảng số nguyên, tính tổng phần tử dương, tìm số hoàn hảo, tìm max, min, sắp xếp từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn
Sun Mar 18, 2012 9:17 pm by Admin

» HTML+CSS Form đăng nhập
Tue Sep 13, 2011 10:38 pm by Admin

» HTML+javascript : Lịch Dương
Thu Sep 08, 2011 5:15 pm by Admin

» HTML+javascript : Đòng hồ điện tử
Thu Sep 08, 2011 5:06 pm by Admin

» HTML: Form Đăng nhập
Thu Sep 08, 2011 4:42 pm by Admin

Affiliates
free forum


TẬP LỆNH CỦA BỘ VI XỬ LÝ 8088

Go down

TẬP LỆNH CỦA BỘ VI XỬ LÝ 8088

Bài gửi  Admin on Thu May 05, 2011 9:57 pm

1. Nhóm lệnh chuyển dữ liệu
- MOV Đích, Nguồn
Sao chép dữ liệu Nguồn vào đích
- XCHG Đích, Nguồn
Hoán đổi nội dung của 2 toán hạng đích và nguồn
- PUSH Nguồn
Cất nội dung của một thanh ghi hoặc một ô nhớ 16 bit vào ngăn xếp
- POP Đích
Lấy dữ liệu 16 bit trong ngăn xếp để vào Đích
- XLAT
Chuyển nội dung của ô nhớ nằm trong một bảng các ô nhớ 8 bit vào thanh ghi AL. Địa chỉ
bắt đầu của bảng được xác định bởi DS:BX. Địa chỉ lệch của ô nhớ trong bảng được xác định
bởi AL.
2. Nhóm lệnh chuyển địa chỉ
- LEA Đích, Nguồn
Chuyển địa chỉ lệch của ô nhớ Nguồn vào thanh ghi Đích 16 bit
- LDS Đích, Nguồn
Chuyển nội dung của ô nhớ Nguồn 32 bit vào cặp thanh ghi 16 bit, 16 bit cao của Nguồn
được nạp vào DS, 16 bit thấp được nạp vào thanh ghi Đích 16 bit.
- LES Đích, Nguồn
Giống như LDS nhưng thay DS bằng ES
3. Nhóm lệnh chuyển thanh ghi cờ
- LAHF
Chuyển phần thấp của thanh ghi cờ vào AH
- SAHF
Chuyển nội dung của AH vào 8 bit thấp của thanh ghi cờ
- POPF
Chuyển phần tử đỉnh ngăn xếp (16 bit) vào thanh ghi cờ
- PUSHF
Đưa nội dung thanh ghi cờ vào ngăn xếp 4. Nhóm lệnh chuyển dữ liệu qua cổng
- IN AL, port hoặc IN AL,DX
Đọc 8 bit từ cổng vào AL. Nếu địa chỉ cổng có giá trị từ 0H đến FFH thì có thể viết trực
tiếp, còn nếu địa chỉ của cổng có giá trị lớn hơn FFH thì phải đặt vào DX
- OUT port,AL hoặc OUT DX,AL
Đưa 8 bit từ thanh ghi AL ra cổng
5. Nhóm lệnh nhảy
- Lệnh nhảy không điều kiện: JMP Nhãn
Chuyển CS:IP tới vị trí được xác định bởi Nhãn
- Lệnh nhảy có điều kiện: J<Điều kiện> Nhãn_gần
Nếu điều kiện thỏa mãn thì nhảy tới Nhãn_gần. Lệnh nhảy có điều kiện có độ dài 2 byte,
byte đầu là mã lệnh, byte sau là địa chỉ tương đối. Do vậy khoảng cực đại mà nó nhảy được là
-128 đến 127. Muốn nhảy xa hơn phải dùng lệnh nhảy không điều kiện. Điều kiện được diễn
tả bằng một cụm chữ cái đặt ngay sau J. Các lệnh nhảy có điều kiện bao gồm: JA, JAE, JB,
JBE, JNA, JNAE, JNB, JNBE, JG, JGE, .... 6. Lệnh so sánh
CMP Left, Right
Left có thể là thanh ghi hoặc ô nhớ, Right có thể là thanh ghi hoặc ô nhớ hoặc hằng số.
Lệnh này so sánh Left và Right, kết quả phản ánh trong các cờ trạng thái nhưng không làm
thay đổi nội dung của Left.
7. Nhóm lệnh lặp
- LOOP Nhãn_gần
Giảm CX đi 1 đơn vị và nhảy đến Nhãn_gần nếu CX khác 0.
- LOOPE Nhãn_gần
Giảm CX đi 1 đơn vị và nhảy đến Nhãn_gần nếu ZF=1 và CX ≠ 0
- LOOPZ Nhãn_gần
Tương tự LOOPE
- LOOPNE Nhãn_gần
Giảm CX đi 1 đơn vị và nhảy đến Nhãn_gần nếu ZF=0 và CX ≠ 0
- LOOPNZ Nhãn_gần
Tương tự LOOPNE
8. Lệnh gọi chương trình con
- Gọi CTC: CALL Nhãn
- Trở về từ CTC: RET
9. Nhóm lệnh tính toán số học
- Lệnh cộng không nhớ: ADD Đích, Nguồn
Đích ← Đích + Nguồn
- Lệnh cộng có nhớ: ADC Đích, Nguồn
Đích ← Đích + Nguồn + CF
- Lệnh tăng: INC Đích
Đích ← Đích + 1
- Lệnh giảm: DEC Đích
Đích ← Đích - 1
- Lệnh trừ không mượn: SUB Đích, Nguồn Đích ← Đích - Nguồn
- Lệnh trừ có mượn: SBB Đích, Nguồn
Đích ← Đích - Nguồn - CF
- NEG Đích
Đích ← - Đích
- Lệnh nhân không dấu: MUL Nguồn
MUL Nguồn_8bit
AX ← AL * Nguồn_8bit
MUL Nguồn_16bit
DXAX ← AX * Nguồn_16bit
- Lệnh nhân có dấu: IMUL Nguồn
Tương tự MUL
- Lệnh chia không dấu: DIV Nguồn
DIV Nguồn_8bit
Lấy AX chia cho Nguồn_8bit, thương để trong AL, số dư để trong AH
DIV Nguồn_16bit
Lấy DXAX chia cho Nguồn_16bit, thương để trong AX, số dư để trong DX
- Lệnh chia có dấu: IDIV Nguồn
Tương tự DIV - Các lệnh hiệu chỉnh khi thực hiện phép toán với mã BCD và ASCII:DAA, DAS, AAA,
AAD, AAM, AAS.
10. Nhóm lệnh tính toán logic
- AND Đích, Nguồn
Đích ← Đích AND Nguồn
- OR Đích, Nguồn
Đích ← Đích OR Nguồn
- XOR Đích, Nguồn
Đích ← Đích XOR Nguồn
- NOT Đích
Đích ← NOT Đích
- TEST Đích, Nguồn
Đích AND Nguồn
11. Nhóm lệnh dịch và quay bit
- SHL Đích,1 hoặc SHL Đích,CL
- SHR Đích,1 hoặc SHR Đích,CL
- SAL Đích,1 hoặc SAL Đích,CL
- SAR Đích,1 hoặc SAR Đích,CL
- ROL Đích,1 hoặc ROL Đích,CL
- ROR Đích,1 hoặc ROR Đích,CL
- RCL Đích,1 hoặc RCL Đích,CL
- RCR Đích,1 hoặc RCR Đích,CL
12. Nhóm lệnh xử lý chuỗi
- Lệnh chuyển chuỗi: MOVS, MOVSB, MOVSW
- Lệnh so sánh chuỗi: CMPS, CMPSB, CMPSW
- Lệnh quét chuỗi: SCAS, SCASB, SCASW
- Lệnh nạp chuỗi: LODS, LODSB, LODSW
- Lệnh lưu chuỗi: STOS, STOSB, STOSW
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 157
Join date : 09/06/2010
Age : 28
Đến từ : Hải Dương

Xem lý lịch thành viên http://bkiz.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết